Javna nabava

1. Dokumentacija za nadmetanje
10-19 Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Baranjsko Petrovo Selo
13-19 Izgradnja kanalizacije Karanac - 1.cjelina
2. Registar ugovora
3. Pregled sklopljenih ugovora
4. Sprečavanje sukoba interesa
5. Jednostavna nabava
Jednostavna nabava - 2018
04 - Stanica za kloriranje - Baranjsko Petrovo Selo
08 - Radovi na izgradnji stanice za dizanje tlaka - Brdo
11 - Usluga osiguranja
12 - Izrada glavnog projekta sustava javne odvodnje naselja Karanac sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi
15 - Uvođenje alarmnog sustava i sustava videonadzora na vodnokomunalne objekte
16 - Baždarenje i servis vodomjera
Jednostavna nabava - 2019
02 - Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Batina - Zeleni otok
02-1 - Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Batina - Zeleni otok
10 - Radni stroj-Mini bager
13 - Vodomjerna okna
19 - Nadzor na izgradnjom kanalizacije Karanac
Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora