EU Projekti

Vodoopskrba

Naziv projekta: Proširenje vodospremnika (V=1.500 m3) Beli Manastir


Korisnik projekta: Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir


Partner na projektu: Grad Beli Manastir


Ugovoreni su radovi na izgradnji proširenja vodospremnika Beli Manastir za dodatnih 1500 m3. Od ukupne procijenjene vrijednosti projekta u visini do 2.838.751,25 kuna ili približno 378.500 eura (uključujući PDV), po provedenim postupcima nabave, ugovoreni su radovi ukupne vrijednosti nešto preko 2,5 milijuna kuna, odnosno približno 2 milijuna kuna prihvatljivih troškova uz pripadajući PDV u visini od nešto preko pola milijuna kuna.

Stvarno su izvedeni radovi u vrijednosti 2.071.001,72 kn (bez uključenog PDV-a) od kojih je Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa zaštite okoliša iz programskog razdoblja 2007.-2013. sufinancirala 85% udjela u financiranju prihvatljivih troškova odnosno 1.760.361,46 kuna ili nešto više od 275.000,00 eura, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske uz Hrvatske vode u iznosu od 5% sufinanciranja odnosno 103.550,09 kn te Baranjski vodovod s partnerom Gradom Belim Manastirom u visini od 10% ukupnih ulaganja ili 207.100,17 kn.

Podsjetimo, prvi radovi na proširenju vodospremnika Beli Manastir započeli su 2012. te je isti ugovor i raskinut 2013., ostavivši započeto i nedovršeno gradilište. Drugi puta su radovi ugovoreni 2014. te je iste godine taj ugovor i raskinut bez da je samo građenje bilo nastavljeno. Ovo je treći put da je Baranjski vodovod pokušao izgraditi ovaj vodnokomunalni objekt, ovaj put uz pomoć Kohezijskog fonda Europske unije pod sloganom „Ulaganje u budućnost“ i s uspješnim krajnjim ishodom.

Izgradnja proširenja vodospremnika omogućit će dvostruku pričuvu pitke vode za sve građane Grada Belog Manastira u slučajevima učestalih puknuća i kvarova na vodoopskrbnoj mreži.

Razdoblje provedbe projekta je siječanj-prosinac 2016. Projekt je uspješno dovršen krajem prosinca 2016. Očekuje se izdavanje uporabne dozvole do kraja ožujka 2017.

Kontakt osoba za dodatne informacije o projektu: Tanja Bartolić (tanja@baranjski-vodovod.hr).

Upravljačko tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, www.mzoip.hr, pitanja@mzoip.hr.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, www.mzoip.hr, pitanja@mzoip.hr.
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode, www.voda.hr, voda@voda.hr.

Više o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr
Više o Operativnom programu zaštite okoliša 2007.-2013.: www.opzo.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Baranjskog vodovoda.


Vodoopskrba

Gradilišna tabla


Vodoopskrba
Povratak

Slike

Vodoopskrba

Slika 1. Potpisivanje aneksa ugovora - srpanj 2016. g.

Vodoopskrba

Slika 2. Stanje prije nastavka radova - srpanj 2016. g.

Vodoopskrba

Slika 3. Radovi - kolovoz 2016. g.

Vodoopskrba

Slika 4. Radovi - rujan 2016. g.

Vodoopskrba

Slika 5. Radovi - listopad 2016. g.

Vodoopskrba

Slika 6. Radovi - studeni 2016. g.

Vodoopskrba

Slika 7. Radovi - prosinac 2016. g.

Vodoopskrba

Slika 8. Završeni radovi - prosinac 2016. g.

1